معرفی گروه آمار

گروه آمار دانشگاه قم در سال ۱۳۸۸ تاسیس گردید و با پذیرش ۲۰ دانشجوی پسر فعالیت خود را آغاز نمود.هم‌چنین در سال تحصیلی ۱۳۹۱ _۱۳۹۰ با پذیرش دانشجویان دختر به کار خود ادامه داد. 

هم اکنون  نیز 202 دانشجو در این رشته در حال تحصیل در مقطع کارشناسی می‌باشند.

معرفی گروه آمار

مهرداد تقی پور

مهرداد تقی پور

دانشکده علوم پایه

0253-2103042

mtaghipour2002@gmail.com

سجاد نوریان

سجاد نوریان

دانشکده علوم پایه

0253-2103042 ​

sajad.noorian@gmail.com پروفایل
سید کامران قریشی

سید کامران قریشی

دانشکده علوم پایه

0253-2103018

atty_ghoreishi@yahoo.com پروفایل
محسن صالحی

محسن صالحی

دانشکده علوم پایه

0253-2103040

mohsen_salehi453@yahoo.com پروفایل
مهرداد تقی پور

مهرداد تقی پور

دانشکده علوم پایه

0253-2103042

mtaghipour2002@gmail.com پروفایل
 ابوالفضل محمودی​

ابوالفضل محمودی​

025-32103035

 فاطمه سادات صمدانی

فاطمه سادات صمدانی

025-32103738

اطلاعیه ها

آموزش 07 Jul 2024 17 تیر 1403

دستورالعمل برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی آمار در سازمانها و نهادهای آمار رسمی کشور

رفاهی 31 May 2023 10 خرداد 1402

در مورد پذیرش دانشجو

عمومی 29 Jan 2023 9 بهمن 1401

برگزاری بیست و هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور

عمومی 24 Jan 2023 4 بهمن 1401

دستورالعمل برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی آمار در سازمانها ونهادهای آمار رسمی کشور

آرشیو
آیین معارفه نو دانشجویان

15 Oct 2021

23 مهر 1400

آیین معارفه نو دانشجویان

مشاهده

اخبار

دستاورد ها

تست دستاورد

تست دستاورد

آرشیو

رویدادها

8 30 شهریور Aug

چهاردهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

4 25 دی Dec

دومین وبینار بزرگ CSmath

1 23 آبان Oct

سلسله مباحثی پیرامون گرایش آمار زیستی

آرشیو ها

تقویم آموزشی

انتخاب واحد نیمسال اول کلیه دانشجویان (به تفکیک ورودی)

10 Sep 2022 to 14 Sep 2022

01/06/19 الی 01/06/23

آخرین مهلت ارائه درخواست مرخصی تحصیلی نیمسال اول

13 Sep 2022 to 13 Sep 2022

01/06/22 الی 01/06/22

شروع کلاس های کلیه مقاطع تحصیلی

18 Sep 2022 to 18 Sep 2022

01/06/27 الی 01/06/27

آخرین مهلت پذیرش و ثبت نام دانشجویان میهمان تکدرس و پذیرش شده از طریق سامانه سجاد

29 Sep 2022 to 29 Sep 2022

01/07/07 الی 01/07/07

ترمیم انتخاب واحد (حذف و اضافه ) دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

02 Oct 2022 to 04 Oct 2022

01/07/10 الی 01/07/12

آخرین مهلت ارائه درخواست تمدید سنوات ( ترم ) در سیستم گلستان

06 Oct 2022 to 06 Oct 2022

01/07/14 الی 01/07/14

ثبت پایان ترمیم در سیستم گلستان (نهایی شدن انتخاب واحد)

12 Oct 2022 to 12 Oct 2022

01/07/20 الی 01/07/20

ارائه درخواست تغییر رشته نیمسال دوم1402-1401 به دانشکده (کارشناسی)

30 Oct 2022 to 10 Nov 2022

01/08/08 الی 01/08/19

بازه زمانی حذف ثبت درخواست حذف ترم در سیستم گلستان

10 Dec 2022 to 21 Dec 2022

01/09/19 الی 01/09/30

بازه زمانی ثبت درخواست حذف تکدرس در سیستم گلستان (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

17 Dec 2022 to 28 Dec 2022

01/09/26 الی 01/10/07

ارائه برنامه درسی نیمسال دوم 1402-1401 ( مدیران گروه های آموزشی )

28 Dec 2022 to 28 Dec 2022

01/10/07 الی 01/10/07

ثبت درس های نیمسال دوم 1402-1401 (توسط کارشناسان آموزش دانشکده ها)

04 Jan 2023 to 04 Jan 2023

01/10/14 الی 01/10/14

آخرین مهلت ثبت گزارش غیبت کلاسی توسط اساتید در سیستم گلستان

04 Jan 2024 to 04 Jan 2024

02/10/14 الی 02/10/14

پایان کلاس ها

04 Jan 2023 to 04 Jan 2023

01/10/14 الی 01/10/14

آخرین مهلت ارائه گواهی غیبت کلاسی توسط دانشجویان به آموزش دانشکده

04 Jan 2023 to 04 Jan 2023

01/10/14 الی 01/10/14

امتحانات پایان نیمسال اول

09 Jan 2023 to 24 Jan 2024

01/10/19 الی 02/11/04

آخرین مهلت ثبت تقاضای حذف پزشکی امتحان درس در سیستم گلستان

25 Jan 2023 to 25 Jan 2023

01/11/05 الی 01/11/05

انتخاب واحد نیمسال دوم 1402-1401 کلیه دانشجویان (به تفکیک ورودی)

28 Jan 2024 to 01 Feb 2024

02/11/08 الی 02/11/12

آخرین مهلت ثبت تقاضای مجوز دفاع از پایان نامه و رساله در سیستم گلستان

01 Feb 2023 to 01 Feb 2023

01/11/12 الی 01/11/12

شروع کلاس های نیمسال دوم تحصیلی 1402-1401

05 Feb 2023 to 05 Feb 2023

01/11/16 الی 01/11/16

آخرین مهلت ثبت تقاضای مجوز دفاع از پایان نامه و رساله در سیستم گلستان

08 Feb 2023 to 08 Feb 2024

01/11/19 الی 02/11/19

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و رساله

19 Feb 2024 to 19 Feb 2024

02/11/30 الی 02/11/30

ارائه درخواست تمدید سنوات در سیستم گلستان

24 Dec 2022 to 05 Feb 2023

01/10/03 الی 01/11/16

مهلت ارائه درخواست مرخصی نیمسال دوم

07 Jan 2023 to 07 Feb 2023

01/10/17 الی 01/11/18

ثبت پایان ترمیم در سیستم گلستان (نهایی شدن انتخاب واحد)

28 Jan 2023 to 28 Jan 2023

01/11/08 الی 01/11/08

انتخاب واحد نیمسال دوم کلیه دانشجویان (به تفکیک ورودی)

28 Jan 2023 to 01 Feb 2023

01/11/08 الی 01/11/12

شروع کلاس های کلیه مقاطع

05 Feb 2023 to 05 Feb 2023

01/11/16 الی 01/11/16

ترمیم انتخاب واحد (حذف و اضافه) دانشجویان (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

19 Feb 2023 to 21 Feb 2023

01/11/30 الی 01/12/02

آخرین مهلت پذیرش و ثبت نام دانشجویان میهمان تکدرس و پذیرش شده از طریق سامانه سجاد

19 Feb 2023 to 19 Feb 2023

01/11/30 الی 01/11/30

ارائه درخواست تغییر رشته به دانشکده (کارشناسی)

24 Apr 2023 to 03 May 2023

02/02/04 الی 02/02/13

درخواست مهمانی و انتقال برای سال تحصیلی 1403-1402 از طریق سامانه وزارت علوم (سجاد) ویژه دانشجویان کارشناسی

24 Apr 2023 to 20 May 2023

02/02/04 الی 02/02/30

ثبت درخواست حذف تکدرس در سیستم گلستان (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

06 May 2023 to 24 May 2023

02/02/16 الی 02/03/03

ثبت درخواست حذف ترم در سیستم گلستان

20 May 2023 to 31 May 2023

02/02/30 الی 02/03/10

ارائه و ثبت برنامه درسی نیمسال اول 1403-1402

22 May 2023 to 05 Jul 2023

02/03/01 الی 02/04/14

آخرین مهلت ثبت گزارش غیبت کلاسی توسط اساتید در سیستم گلستان

07 Jun 2023 to 07 Jun 2023

02/03/17 الی 02/03/17

پایان کلاس ها

07 Jun 2023 to 07 Jun 2023

02/03/17 الی 02/03/17

آخرین مهلت ارائه گواهی غیبت کلاسی توسط دانشجویان به آموزش دانشکده

07 Jun 2023 to 07 Jun 2023

02/03/17 الی 02/03/17

امتحانات پایان نیمسال دوم

12 Jun 2023 to 27 Jun 2023

02/03/22 الی 02/04/06

آخرین مهلت ثبت تقاضای حذف پزشکی امتحان درس در سیستم گلستان

01 Jul 2023 to 01 Jul 2023

02/04/10 الی 02/04/10

انتخاب واحد نیمسال اول 1403-1402 کلیه دانشجویان به تفکیک ورودی

09 Sep 2023 to 13 Sep 2023

02/06/18 الی 02/06/22

آخرین مهلت ثبت تقاضای مجوز دفاع از پایان نامه و رساله در سیستم گلستان

13 Sep 2023 to 13 Sep 2023

02/06/22 الی 02/06/22

شروع کلاس های نیمسال اول تحصیلی 1403-1402

16 Sep 2023 to 16 Sep 2023

02/06/25 الی 02/06/25

آخرین مهلت رسیدگی به تقاضای دفاع دانشجویان توسط دانشکده

20 Sep 2023 to 20 Sep 2023

02/06/29 الی 02/06/29

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و رساله

04 Oct 2023 to 04 Oct 2023

02/07/12 الی 02/07/12

آمار عمومی

تعداد کل دانشجویان در مقطع کارشناسی 202 نفر و تعداد اعضای هیات علمی دانشکده 4 نفر می باشد.

بیشتر
آمار عمومی
0دانشجویان
0هیئت علمی